X
تبلیغات
رایتل

شادیم

آن کس که به خوبان لب خندان داده است    خون جگری به درد مندان داده است  

گر قسمت ما نداد شادی٬غم نیست           شادیم که غم هزار چندان داده است