اسمسهای خیلی باحال

ب پاش برای رسیدن به گلش دلش رو پر میکنه و سنگینی رو تحمل می کنه به خاطر شادابی گلش و اشک میریزه! آهای رفیق آب پاشتم.

.

.

سعی کن مثل خورشید زیاد نور ندی ، چون همه از نورت استفاده می کنند ولی اصلا نگات نمی کنند ، سعی کن مثل ستاره کم نور بدی تا همه تو خلوت شباشون دنبالت بگردن.

.

.

این پیام فقط جهت زدن حاضری در دفتر رفاقت بود تا بدونی به یادتم.

آب پاش برای رسیدن به گلش دلش رو پر میکنه و سنگینی رو تحمل می کنه به خاطر شادابی گلش و اشک میریزه! آهای رفیق آب پاشتم.

.

.

سعی کن مثل خورشید زیاد نور ندی ، چون همه از نورت استفاده می کنند ولی اصلا نگات نمی کنند ، سعی کن مثل ستاره کم نور بدی تا همه تو خلوت شباشون دنبالت بگردن.

.

.

این پیام فقط جهت زدن حاضری در دفتر رفاقت بود تا بدونی به یادتم.


.

.

محبت شما چشمه ای است از جنس نور ، ارادت من سلامیست از راه دور.

.

.

در دفتر زندگیت برای سفید ماندن صفحه غصه هایت همیشه دعا می کنم.

.

.

عطر گل گرچه پرشده است در این حوالی ، ما به یاد تو خوشیم تو در چه حالی؟

.

.

خدایا هرکسی یادم کند یادش بخیر. هر کسی یادم نکرد یادش بخیر ، هر که هم یادش رود یادم کند ، یادش بخیر. 


.

.

بیا تا می بنوشیم و شویم سرمست و دیوانه/ به هر جرعه شویم شاد و شویم از غصه بیگانه.


.

.

خودکارم را از ابر پر می کنم و برایت از باران می نویسم.

.

.

نرسد دست تمنا چو به دامان شما ، میتوان چشم دلی دوخت به ایوان شما ، از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست ، نیمه جانی است در این فاصله قربان شما.

.

.

فریاد من از داغ توست ...
بیهوده خاموشم مکن....
حالا که یادت می کنم...
دیگر فراموشم نکن ..
همرنگ دریا کن مرا ...
یک بار معنا کن مرا...

.

.

دوست بهترین واژه در جهان است ، اما کسانی که معنی آن را نمی فهمند این واژه را بدنام کرده اند. دوست ، دشمن تنهایی یک تنهاست.

.

.

آدم ها در دو حالت همدیگر رو ترک می کنند: اول اینکه احساس کنند کسی دوستشون نداره و دوم اینکه احساس کنند یکی خیلی دوستشون داره.

.

.

ای غم ، تو که هستی از کجا می ایی؟ هر دم به هوای دل ما می آیی ، باز ای و قدم به روی چشمم بگذار ، چون اشک به چشمم اشنا می ایی!

.

.

روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت. هر کسی غصه اینکه چه می کرد نداشت. چشم سادگی از لطف زمین می جوشید. خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت.

.

.

نه دل در دست محبوبی گرفتار ، نه سر در کوچه باغی بر سردار ، از این بیهوده گردیدن چه حاصل؟؟ پیاده می شوم دنیا نگه دار.

.

.

انسان هم میتونه دایره باشه هم خط راست ، انتخاب با خودته تا ابد دور خودت بچرخی یا تا بی نهایت ادامه بدی.