اسمس عاشقانه

تو اگه پائیز زردی واسه من بهار سبزی .. تو اگه هوای سردی واسه من همیشه گرمی ... تو اگه ابر سیاهی واسه من ابر بهاری .... تو اگه دشت گناهی واسه من یه بی گناهی ... تو اگه غرق نیازی واسه من یه بی نیازی .. تو اگه رفیق راهی واسه من یه تکیه گاهی.

.

.

اسمس عشق و مهتاب

من آن رودم که تنها اب دارم ، نگاهی خسته و بی تاب دارم ، من عشق نور دارم در دل اما ، فقط تصویری از مهتاب دارم.

.

.

اسمس عاشقانه دوستت دارم

این رو من نباید بگم ولی تو یه عیب خیلی بزرگ داری اونم اینه که .... نمیشه دوستت نداشت

تو اگه پائیز زردی واسه من بهار سبزی .. تو اگه هوای سردی واسه من همیشه گرمی ... تو اگه ابر سیاهی واسه من ابر بهاری .... تو اگه دشت گناهی واسه من یه بی گناهی ... تو اگه غرق نیازی واسه من یه بی نیازی .. تو اگه رفیق راهی واسه من یه تکیه گاهی.

.

.

اسمس عشق و مهتاب

من آن رودم که تنها اب دارم ، نگاهی خسته و بی تاب دارم ، من عشق نور دارم در دل اما ، فقط تصویری از مهتاب دارم.

.

.

اسمس عاشقانه دوستت دارم

این رو من نباید بگم ولی تو یه عیب خیلی بزرگ داری اونم اینه که .... نمیشه دوستت نداشت

.

.

اسمس عاشقانه جدید

نگه داشتن شخصی در قلبمون خیلی راحته ولی این که تو قلب کسی خودتو نگه داری خیلی مشکله پس قدر قلبی که تورو تو خودش نگه داشته بدون.

.

.

اسمس عاشقانه زیبا

تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلت ، می توان گفت که من چلچله ی لال توام ، مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف ، سخت محتاج به گرمای پرو بال توام.

.

.

اسمس عاشقانه و محبت آمیز

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی.

.

.

اسمس احساسی و عاشقانه

در یک آشنایی دوستانه ما با هم دست دادیم!! تو فقط دست دادی ... و من ... همه چیز از دست دادم.

.

.

اسمس عاشقانه سرکاری

مفت خور عوضی از حلقومت در میارم ازت شکایت میکنم.

:
:
دلمو دزدیدی چرا پس نمیدی؟

.

.

اسمس جالب عاشقانه

اگه میتونستم دو تیکت کنم میزاشتمت رو جفت چشام ، حالا که یه دونه ای میزارمت رو قلبم.

.

.

اسمس خنده دار عاشقانه

الو الو برج مراقبت اعلام وضعیت اضطراری اگه قلبتون جاداره اجازه فرود می خوام.

.

.

اسمس نظامی عاشقانه

نظامی ترین اسمس عاشقانه :
توی اردوگاه قلبت منم یه اسیر جنگی ، تو منو شکنجه میدی ، توی این قلعه سنگی.

.

.

اسمس عشق و عاشقانه

من در این کلبه خوشم تو در آن اوج که هستی خوش باش ، من به عشق تو خوشم ، تو به عشق هر که هستی خوش باش.

.

.

اسمس عاشقانه فراموشی

کاش بدونی نبودنت ، ندیدنت یا واسه همیشه رفتنت هرگز بهونه نمی شه واسه از یاد بردنت.

.

.

اسمس عشق و دوستی

عشق از دوستی پرسید: فرق من با تو چیه؟ دوستی گفت من آدما رو با سلام آشنا می کنم تو با نگاه ، من آدما رو با دروغ جدا می کنم تو با مرگ.

.

.

اسمس عاشقانه مهر و محبت

اگه ما کنار هم باشیم خوشیم ، پس خوبه از هم دیگه جدا نشیم ، من کنار تو ، تو کنار من ، پس نگاه به هر غریبه قدغن.

.

.

اسمس عاشقانه کمیاب

خاصیت انار :

1-      قشنگه مث خودت

2-      انرژی بخشه مث نگات

3-      شیرینه مث حرفات

.

.

اسمس عاشقانه بامزه

عادتم داده خیال تو که یادم باشد ، یاد من هم نکنی باز به یادت باشم..

.

.

اسمس عاشقانه و غمگینانه

وقتی عشقت تنهات گذاشت ، ناراحت نباش ، فقط شرمنده قلبت باش که بهش اعتماد کردی!