اس ام اس سرکاری بامزه

اس ام اسهای سرکاری و خیلی بامزه

دلم میخواد تو رو بو کنم.
میخوام ببینم اصلا از انسانیت بویی بردی!

.

.

اس ام اس عاشقانه سرکاری و بامزه

خوش به حالت اشکای تو به جای شور بودن شیرینه

.

.

آخه چشات عسلیه اشکاتو شیرین میکنه.

.

.

اسمس عاشقانه خنده دار

کسی که تورو دوست داشته باشه 4 تا بیماری می گیره:

1 – فراموشی .

2 - ...

3تایه دیگه شو فراموش کردم!

اس ام اسهای سرکاری و خیلی بامزه

دلم میخواد تو رو بو کنم.
میخوام ببینم اصلا از انسانیت بویی بردی!

.

.

اس ام اس عاشقانه سرکاری و بامزه

خوش به حالت اشکای تو به جای شور بودن شیرینه

.

.

آخه چشات عسلیه اشکاتو شیرین میکنه.

.

.

اسمس عاشقانه خنده دار

کسی که تورو دوست داشته باشه 4 تا بیماری می گیره:

1 – فراموشی .

2 - ...

3تایه دیگه شو فراموش کردم!

.

.

پیامک و اس ام اس عاشقانه سرکاری

ویکتور هوگو میگه هرگز به کسی که دوسش داری نگو دوستت دارم... ویکتور هوگو غلط کرده دوستت دارم دوستت دارم.

.

.

اس ام اس سرکاری واسه دوست

در بحر حبیب گرچه ما خیس شدیم ، در مکتب عشق اهل تشخیص شدیم.
ره زین شب تاریک نبردیم برون ، ماندیم به دست دوست سرویس شدیم.

.

.

اس ام اس سرکاری

اگه ستاره بودی قشنگ ترین بودی ، اگه خورشید بودی تابان ترین بودی ، اگه کوه بودی استوارترین بودی ، اگه مرد بودی ... یه اس ام اس می دادی!

.

.

اس سرکاری بامزه

2 2nya 1 2nei...

اگه تونستی بخونیش

میگم تو دنیا یه دونه ای.

فرستنده : آرمان 09375820816

.

.

اس ام اس و پیامک بامزه و خنده دار

چمن زیر پاتیم ، حالا یه وقت خر نشی بخوریمون!

.

.

پیامک خنده دار سرکاری

مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن ادمی فهم اوست؟ تا می توانی خر باش تا خوش باشی.

.

.

اس عشقولانه خنده دار

زندگی کن ولی اسیر نشو ، عاشق شو ولی دیوانه نشو ، دوستت دارم ولی لوس نشو

.

.

اس ام اس فلسفی خنده دار

امپرواطور یونان به کوروش گفت ما برای شرف می جنگیم و شما برای ثروت!
کوروش جواب داد : هر کس برای نداشته هایش می جنگد.

.

.

اس ام اس فلسفی خنده دار

موردی برای نمایش نیست.

.

.

مشترک گرامی این اس ام اس حذف شده. ظاهرا فرستنده قصد سرکار گذاشتن شما را داشته.