سعدی دانشگاه آزادی بوده!

سعدی دانشگاه آزادی بوده!


منت و ستایش دانشگاه آزاد را،

         که ترکش موجب بی مدرکی است و به کلاس اندرش مزید در به دری،

            هر ترمی که آغاز می شود موجب پرداخت زر است 

                و چون به پایان رسد مایه ضرر،

 

پس در هر سال دو ترم موجود و بر هر ترمی شهریه ای واجب .....

از جیب و جان که بر آید   ...............  کز عهده خرجش به در آید

سعدی دانشگاه آزادی بوده!

    منت و ستایش دانشگاه آزاد را،

         که ترکش موجب بی مدرکی است و به کلاس اندرش مزید در به دری،

            هر ترمی که آغاز می شود موجب پرداخت زر است 

                و چون به پایان رسد مایه ضرر،

 

پس در هر سال دو ترم موجود و بر هر ترمی شهریه ای واجب .....

از جیب و جان که بر آید   ...............  کز عهده خرجش به در آید

-----------------------------------------------------

ضرب المثل آفریقایی

آفریقیها یه ضرب المثل دارن که میگه:

"هش ابن تنت هب رس ماخیم، اب اب وش مگُ

 یعنی خیلی دوستت دارم، اینقدر که جونم را برات میدم!!! جالب اینه که اگه برعکس بخونی هم همین میشه، میگی نه بر عکس بخونش...

-------------------------------------------------

شلوار لی

به یه دونه شلوار لی می گن: "لیوان "

به دو تا شلوار لی می گن: "لی لی"

به 3 تا شلوار لی می گن: "تریلی"

به 4 تا می گن: "چارلی"

به 5 تا می گن: "لی لی تو تریلی"

به 6 تا می گن: "لی لی با چارلی"

به 7 تا شلوار لی میگن: "خیلی!!!