X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کاریکلماتورهای خنده دار

خیلی از معتادها تابلو هستند، ولی ارزش هنریشان صفر است

تختخواب دونفره بعد از مدتی صاحب فرزندی به نام گهواره شد .

بعضی ها هندوانه زیر بغلت می گذارند و بعضی ها پوست موز زیر پایت

بعضی ها به آسمان نگاه می کنند و بعضی ها به دست این و آن

هر وقت زنگ زدم فلسطین ، دیدم اشغال است.

آنهایی که پول ندارند مجبورند حرف مفت گوش کنند.

عده ای قانون را پیاده میکنند که خود سوار شوند.

فقط حرفهای استاد ریاضی ، حرف حساب بود !

به نظر عشاق ، قدرت چشمها بیشتر از قدرت مغزهاست.

میخ مدعی شد که از من تو سری خورتر وجود ندارد.

بعضی ها تا یک قدمی کار میروند اما سر کار نمی روند.

خیلی از موش ها به گربه ها هم محل سگ نمی گذارند.

برای تاب دادن سبیلش به شهر بازی رفت.

کشاورز عصبانی بادمجان را زیر چشم میکارد .

شاید کاکتوس مادر زن گلها باشد.

اگر دلتان« قرص » است ، از« دردسر» نترسید.

وقتی چوب کبریت سرش را خاراند ، آتش گرفت .

گاهی اوقات گونه هایم پیست سرسره بازی اشکهایم می شود.