اس ام اس سرکاری و جدید شهریور ماه | اس ام اس سرکاری و جالب

اس ام اس جدید و جالب شهریور ماه

sms-jok.ir اس ام اس جدید

هیچ کس تنها نیست... 

 . 

 . 

 ارواح عمه ات

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


نگاه عاشقانه ات ؛ وقتی که قهر می کنی .

.

.

مثل پیدا کردن دو هراز تومانی توی جیب پُشت شلوار لی قدیمی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


کسی با ما سر یاری ندارد

دلی سودای دلداری ندارد

شنیدم لیلی و مجنون ولیکن

دل من قصد علافی ندارد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام خوبی ؟ خیلی دلم برات تنگ شده

آنقدر که از دوریت میخوام گریه کنم

اما وقتی قیافت یادم میاد خندم میگیره !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 غضنفر میره زن بگیره بهش میگن 1000تا سکه..
میگه:زیاده!!!یکی دیدم 14 سکه ...تازه حامله هم هست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کدام کشور را فتح کنم تا حاضر شوی مرا شهردار دهکده ی قلبت کنی ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از سخنان قصار غضنفر:

آدم‌ها دو دسته‌اند:
دسته‌ی اول آن‌هایی که توی دسته‌ی دوم اند،
دسته‌ی دوم آن‌هایی که توی دسته‌ی اول‌اند.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


همواره عشق بی خبر از راه می رسد

 دائم بدون دعوت و ناگاه می رسد


این بار هم کلاغ به خانه ی خوبش نمی رسد

 زیرا که عشق، همواره سرزده از راه می رسد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آخر یه روز پرینت قلبم رو میگیرم تا بفهمی با هر بار نفس کشیدنم چند بار دوست دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر کسی بهت نگاه کردعاشقت نیست ، شاید اشتباه گرفته یا ممکنه الاغش گم شده باشه!!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ماه مبارک رمضـان بر همه ی مـسلمین جهـان مـبارک

باد حتی شما دوست عزیزی که کله گنجشکی می گیری !

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 بقیه اس ام اس های جالب در ادامه مطلب

اس ام اس جدید و جالب شهریور ماه

sms-jok.ir اس ام اس جدید

هیچ کس تنها نیست... 

 . 

 . 

 ارواح عمه ات

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


نگاه عاشقانه ات ؛ وقتی که قهر می کنی .

.

.

مثل پیدا کردن دو هراز تومانی توی جیب پُشت شلوار لی قدیمی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


کسی با ما سر یاری ندارد

دلی سودای دلداری ندارد

شنیدم لیلی و مجنون ولیکن

دل من قصد علافی ندارد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

سلام خوبی ؟ خیلی دلم برات تنگ شده

آنقدر که از دوریت میخوام گریه کنم

اما وقتی قیافت یادم میاد خندم میگیره !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 غضنفر میره زن بگیره بهش میگن 1000تا سکه..
میگه:زیاده!!!یکی دیدم 14 سکه ...تازه حامله هم هست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

کدام کشور را فتح کنم تا حاضر شوی مرا شهردار دهکده ی قلبت کنی ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از سخنان قصار غضنفر:

آدم‌ها دو دسته‌اند:
دسته‌ی اول آن‌هایی که توی دسته‌ی دوم اند،
دسته‌ی دوم آن‌هایی که توی دسته‌ی اول‌اند.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


همواره عشق بی خبر از راه می رسد

 دائم بدون دعوت و ناگاه می رسد


این بار هم کلاغ به خانه ی خوبش نمی رسد

 زیرا که عشق، همواره سرزده از راه می رسد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آخر یه روز پرینت قلبم رو میگیرم تا بفهمی با هر بار نفس کشیدنم چند بار دوست دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر کسی بهت نگاه کردعاشقت نیست ، شاید اشتباه گرفته یا ممکنه الاغش گم شده باشه!!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ماه مبارک رمضـان بر همه ی مـسلمین جهـان مـبارک

باد حتی شما دوست عزیزی که کله گنجشکی می گیری !

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 بقیه اس ام اس های جالب در ادامه مطلب

به کوی زلف تو دائم مراودت دارم               و دائماً جواب کوچکی از تو مسئلت دارم

هزار بار از سر ِ این بیت رد شدی اما          یک بار بلند نخواندی که "دوستت دارم"

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 
اس  ام اس برای کسی که سرما خورده:

شنیدم خورده ای سرما جدیداً               و حتی می کنی سرفه  شدیداً

اگر حالت مساعد گشته امروز               دعایت کرده ام بی شک عمیقاً

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سه نفرتو قلب من جا دارن :

۱-خدا

۲-مادرم

۳-پدرم

آخى تونیستى!!؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شعر سعدی ۲۰۱۰ !

سعدیا مرد نفوذ دار نمیرد هرگز ! مُرده آن است که حرفش به ریالی نخرند !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از مکافات عمل غافل مباش !

قبل خوابیدن برو کامل بشاش !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر مجنون شوی تو؛ من لیلی نشوم اگر خسرو شوی تو؛ شیرین نشوم گر شوی سام تو؛

من نرگس نشوم یک بار، فقط یک بار تو آدم شو نامردم اگر که حوا نشوم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در این دنیا دو عنصر به وفور یافت میشود، یکی هیدروژن و دیگری حماقت!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگه یکی بهت گفت اسکل ناراحت نشو. اسکل اسم یه پرنده زیباست که

تابستونا دونه جمع می کنه قایم میکنه زمستونا نمی تونه پیداش کنه !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *