مجموعه نوشته های پشت کامیون

نوشته های پشت کامیونی 

 

1 - به حرمت اشک مادر توبه کردم

2 - دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم / طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

3 - بوق نزن شاگردم خوابه

نوشته های پشت کامیونی 

 

1 - به حرمت اشک مادر توبه کردم

2 - دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم / طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

3 - بوق نزن شاگردم خوابه

4 - بی تو هرگز ............ باتو ؟؟؟؟ عمرا

5 - از عشق تو لیلی ........... رفتم زیر تریلی ( واسه گریسکاری )

6 - اگه می تونی این تابلو رو بخونی یعنی فاصلت خیلی کمه فاصله رو رعایت کن

7 - دنبالم نیا اسیرم می شی

8 - گشتم نبود ............ نگرد نیست

9 - سر پایینی برنده سر بالایی شرمنده